HƯỚNG DẪN LẤY HÓA ĐƠN NGÂN HÀNG BIDV

Bước 1: Tại giao diện chính chọn phần "danh sách"
Bước 1: Tại giao diện chính chọn phần "danh sách"
Bước 2: Tại phần giao diện "tài khoản" »» kích chọn vào biểu tượng "→"
Bước 2: Tại phần giao diện "tài khoản" »» kích chọn vào biểu tượng "→"
Bước 3: Đi đến hóa đơn cần tìm »» chọn mở hóa đơn chi tiết
Bước 3: Đi đến hóa đơn cần tìm »» chọn mở hóa đơn chi tiết
Bước 4: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản
Bước 4: Chụp lại hóa đơn có đầy đủ thông tin người nhận và nội dung chuyển khoản